Izvorište Bježanija

Dugo vremena korišten kao jedino izvorište za snadbijevanje grada pitkom vodom.

Kapacitet: 30 l/s

VRSTA VODNOG OBJEKTA VODOVOD
NAZIV VODNOG OBJEKTA VODOVOD „BJEŽANIJA“ fojnica
MJESTO UZIMANJA UZORKA KAPTAŽA BJEŽANIJA

 

FIZIČKO - HEMIJSKI POKAZATELJI KVALITETA VODE
 

VRSTA ANALIZE

 

JEDINICA MJERE IZMJERNA VRIJEDNOST NORM.VR.VODE ZA PIĆE NORM.VR.

FLAŠIRAN VODE

TEMPERATURA VODE ° C 8-12 ° C  
BOJA   BEZ BEZ BEZ
MIRIS   BEZ BEZ BEZ
UKUS   BEZ BEZ BEZ
MUTNOĆA NTU 1,17 Do 1,2 Do 0,6
REZIDUALNI KLOR mg/l 0,00 0,2-0,5 BEZ
PROVODLJIVOST µS/cm 134 Do 600 Do 300
TDS (ukupno rastvorene tvari ) mg/l 67 Do 800 Do 500
SUSPENDIRANE TVARI mg/l   BEZ BEZ
pH 7,58 6,5-8,5 6,8-8,5
UTROŠAK KMnO4 mg/l 1,58 Do 8,0 Do 5,0
AMONIJAK (NH3) mg/l 0.00 0,1 0,01
KALCIJ (Ca) mg/l 200  
MAGNEZIJ (Mg) mg/l 50 30
KLORIDI (Cl) mg/l 6,3 200 25
SULFATI (SO4) mg/l 2,7 200 25
NITRATI (NO3) mg/l 0,54 15 8
NITRITI (NO2) mg/l 0,00 0,006 BEZ
UKUPNA TVRDOĆA CaCO3mg /l 100    
KARBONATNA TVRDOĆA CaCO3mg /l      
NEKARB. TVRDOĆA CaCO3mg /l      
HIDROKARBONATI CaCO3mg /l      
         
 
MIŠLJENJE I ZAKLJUČAK

Na osnovu pregleda i utvrđenih fizičko hemijskih osobina uzorak vode ODGOVARA uslovima pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.