Naše usluge

KOMUNALIJE: kao osnovna djelatnost JKP "Šćona" Fojnica obavlja poslove vodosnadbijevanja i javne čistoće na Općini Fojnica.

VODOSNADBIJEVANJE: JKP "Šćona" Fojnica trenutno sa izvorišta distribuira vodu za potrebe naseljeno mjesta Fojnica, a kao poslovnog partnera ima građanstvo i pravna lica sa Općine Fojnica.Strateški plan JKP "Šćona" Fojnica je proširiti kako tržište tako i poslovne partnere, kako bi se izvukao maximum iz ovog prirodnog bogatstva kakvo imaju naša izvorišta. Vodosnadbijevanje grada se vrši sa izvorišta Bježanija i Požarna putem gradske vodovodne mreže.

ČIŠĆENJE: JKP "Šćona" Fojnica na osnovu Odluke Općinskog viječa Fojnica vrši odvoz smeća iz domačinstava, kao i sa javnih površina.Odvoz smeća se vrši specijalnim vozilom. Posao čistoće podrazumijeva uređenje zelenih površina na Općini Fojnica.