Plan nabavki za 2022.-u godinu

Planom javnih nabavki i provođenjem postupaka osigurat će se najefikasniji način korištenja javnih sredstava, s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke, izvršavanje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i poduzimanje potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.


Zakonski osnov za donošenje Plana javnih nabavki je:  • Zakon o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH, broj:39/14);

  • Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke (Sl.glasnik BiH br.90/14.);

  • Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (Sl.glasnik BiH br.90/14);

  • Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora (Sl.glasnik br.90/14.);

  • Pravilnik o javnim nabavkama i pravilnik o direktnom sporazumu preduzeća;
Plan javnih nabavki JKP“Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2022-u godinu podijeljen je u tri segmenta:robe, usluge i radovi kako je prikazano u tabelama.

R.b.Naziv predmeta nabavkeCPV kodProcijenjena vrijednost nabavke KMVrsta postupka nabavkeSklapa li se ugovor ili ok.sp.Planirani početak postupkaPlanirano trajanje ugovora i izvor finansiranja
IROBE1 godina
1.Nabavka vodovodnog materijala44115210-445.000,00Konkurentski zahtjevUgovorI KVARTALSubvencionirani ugovor
2.Nabavka kanalizacionog materijala za unutrašnji i vanjski razvod44163130-050.000,00Konkurentski zahtjevUgovorI KVARTALSubvencionirani ugovor
3.Nabavka građevinskog materijala44190000-850.000,00Konkurentski zahtjevUgovorII KVARTALbudžet
4.Nabavka autodijelova i opreme34300000-018.500,00Konkurentski zahtjevUgovorII KVARTALbudžet
5.Nabavka HTZ opreme18100000-06.000,00Direktni sporazumUgovorIV KVARTALbudžet
6.Nabavka goriva09100000-075.000,00Otvoreni postupakOkvirni sporaz.II KVARTALbudžet
7.Nabavka klora24312210-96.000,00Direktni sporazumUgovorI KVARTALbudžet
8.Nabavka robe za održavanje higijene39830000-96.000,00Direktni sporazumUgovorI KVARTALbudžet
9.Nabavka kancelarijskog materijala30190000-76.000,00Direktni sporazumUgovorI KVARTALbudžet
10.Nabavka transportnog betona44114100-3190.000,00Otvoreni postupakOkvirni sporazum na( 2) godineIV KVARTALbudžet
11.Nabavka posipnog materijala14211000-36.000,00Direktni sporazumUgovorIV KVARTALbudžet
12.Nabavka maziva24951100-66.000,00Direktni sporazumUgovorI KVARTALbudžet
13.Nabavka građevinskih guma34352100-06.000,00Direktni sporazumUgovorIV KVARTALbudžet
IIUSLUGE1 godina
1.Usluge analize vode-laboratorijske usluge71900000-76.000,00Direktni sporazumUgovorI KVARTALbudžet
2.Tehnički pregled vozila50114000-76.000,00Direktni sporazumUgovorI KVARTALbudžet
3.Usluge prevoza tereta60000000-86.000,00Direktni sporazumUgovorII KVARTALbudžet
4.Usluge održavanja automobila34300000-06.000,00Direktni sporazumUgovorII KVARTALbudžet
5.Usluge održavanja el. ručnih alata i aparata50411000-94.300,00Direktni sporazumUgovorII KVARTALbudžet
6.Usluge održavanja motornih pila50531000-63.000,00Direktni sporazumUgovorII KVARTALbudžet
7.Usluge osiguranja vozila objekata i opreme66515200-54.800,00Direktni sporazumUgovorI KVARTALbudžet
8.Usluge građevinskih mašina-zimsko održavanje puteva45233141-940.000,00Konkurentski zahtjevOkvirni sporaz.I KVARTALbudžet
9.Računovodstvene usluge79211000-6 79211100-72.000,00Direktni sporazumUgovorI KVARTALbudžet
10.Održavanje računarske opreme50532000-33.600,00Direktni sporazumUgovorII KVARTALbudžet
11.Usluge popravaka i održavanja vodomjera50411100-06.000,00Direktni sporazumUgovorIV KVARTALbudžet
12.Usluge nadzora radova na cjevovodu71247000-16.000,00Direktni sporazumUgovorIV KVARTALbudžet
13.Usluge izrade projekata71000000-86.000,00Direktni sporazumUgovorIV KVARTALbudžet
RADOVI
1.Građevinski radovi na izgradnji cjevovoda45112000-5200.000,00Otvoreni postupakOkvirni sporaz.II KVARTALSubvencionirani ug.

Napomena: Plan javnih nabavki podložan je izmjenama i dopunama, ovisno od ukazane potrebe za pokretanjem novih ili brisanjem već predviđenih postupaka javnih nabavki, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Svaka izmjena Plana javnih nabavki će se objaviti na web stranici JKP “Šćona“ d.o.o. Fojnica.